All posts by Alita

Jornada a Girona sobre el Vincle Afectiu

El passat 10 d’abril de 2016 es  va celebrar a l’Ateneu Auditori de Banyoles la IV Jornada de l’Associació de famílies acollidores de la província de Girona (AFAG), amb el títol “El Vincle Afectiu”.

Algunes famílies, membres de la Junta Directiva de AFATAR, hi vam assistir.

La Jornada es va obrir amb la intervenció del Alcalde de Banyoles, de la  Consellera de Treball, Afers Socials i Família, Sra. Montserrat Bassa , de la nova Directora de l’ICAA, Sra. Agnés Russinyol, i de la presidenta de l’AFAG, Sra. Rosa Comamala.

L’acte central va ser la ponència “Famílies que ajuden a famílies” impartida per la Dra. Marta Sadurní, Directora del Laboratori del Vincle de la Universitat de Girona.

En la primera part, la ponent exposà la Teoria del Vincle Afectiu, també dita de l’Aferrament o de l’Afecció , del Apego, en castellà i de l’Attachment en anglès.

Aquesta teoria,  proposada per primera vegada per per John Bowlby, psiquiatra i psicoanalista anglès, a partir de la seva experiència amb nens amb dificultats adaptatives i amb nens hospitalitzats,  manté la importància que, per la salut mental, te la vivència de l’infant amb la mare o figura materna.

El vincle afectiu es una necessitat primordial que es manté al llarg de tota la vida. La necessitat de que algú tingui cura de nosaltres. Els infants troben en el vincle afectiu un mecanisme de regulació de les seves emocions ( save heaven, cel protector, amor incondicional.

Bebé, Madre, Beso, Kiss, Familia, Madre Y Niño, Afecto

El vincle afectiu es una necessitat biològica adaptativa que permet la supervivència.  Diversos experiments per part de reconeguts etòlegs descriuen mecanismes d’aferrament que es donen entre les cries i les mares en diferents espècies animals.

La Dra Sadurni va mostrar uns vídeos corresponents a experiments fets amb ànecs i amb micos que il·lustraven aquesta tendència innata de l’aferrament. En el cas dels micos es demostrà la importància del contacte càlid i agradable per damunt de l’alimentació.

En els humans l’alletament matern permet aquest contacte i la conseqüent sensació de calor i de protecció.

A continuació, la ponent va donar una relació de conductes d’aferrament pròpies dels bebès  per tal d’aconseguir que l’altre s’apropi (plor, somriure, aixecar els braços) fins que l’infant interioritza la figura d’aferrament i no necessita de la seva la presencia física immediata. En nens més grans el vincle afectiu s’activa quan hi ha una necessitat emocional. D’aquesta manera, es va construint un vincle afectiu segur.

Quan hi han canvis en la figura materna es construeix un vincle afectiu de base insegura. El vincle insegur no implica necessàriament un trastorn mental, però si una vulnerabilitat davant dels estressos de la vida.

Després va  descriure las fases durant les quals es va construint el vincle afectiu en els infants:

  • els nadons menors de tres mesos no discriminen al cuidador. S’estableix un vincle de la mare cap al fill, però no a la inversa.
  • entre els 3 i 7 mesos el nadó comença a discriminar. Es desorienta quan canvia de braços, però es reorienta ràpidament.
  • als 7 mesos manifesta la por al estrany. Comença l’aferrament pròpiament dit.
  • a partir dels 3 anys, l’aferrament, el vincle afectiu irreversible està constituït.

Finalment i en relació a la Teoria del Vincle Afectiu , la ponent va descriure la reacció de intensa aflicció  de l’infant davant de  la separació o a la pèrdua de la figura materna. Aquesta reacció passa per les fases de protesta, desesperança i des-aferrament.

Per il.lustrar el procés de dol per la pèrdua de la figura materna, la ponent, va projectar seqüencies de la pel.lícula «Mother of mine» (La mare que em pertany) de Klaus Haro (2005). Durant la II Guerra Mundial, nens finlandesos van ser deportats temporalment a Suecia per tal de protegir-los de
ls efectes del conflicte bèl·lic. Molts d’ells varen ser assignats a famílies d’acollida.

A continuació va projectar escenes de les pel.licules «Lady bird, lady bird» de Ken Loach (1994) i «9 vidas» de Rodrigo Garcia (2005) per il.lustrar el fet de que les mares negligents en la cura del seus fills, sovint han patit algun o diversos tipus de maltractament durant la seva infància, que condiciona negativament les seves aptituds  maternals.

 

La ponent va explicar que en el nombrosos casos clínics reals tractats en el Laboratori del Vincle, es poden veure aquestes situacions, però que no els va referir per tal de preservar l’anonimat de les persones implicades. Tot i amb això si que va llegir el fragment d’una carta d’una mare biològica  verídica de reconeixement  i d’agraïment al suport rebut per part d’una mare d’acollida, també verídica. «em va possar papallones en el cor».

Es en aquest punt on s’enten el títol de la ponència: «Famílies que ajuden a famílies». En aquest sentit, la ponent va recomanar el desenvolupament de Programes Parentals de Rehabilitació.

En el  col.loqui posterior hi van participar  La Directora de l’ICAA, Sra, Agnès Russinyol, La Sra, Marta Sadurní  i tècnics dels ICIFs  i l’EAIAs.

El públic assistent va poder adreçar  preguntes a la Taula relatives diferents aspectes de l’acolliment famíliar:

-la necessitat d’agilitzar els tràmits per tal de que els infants acollits estiguin degudament documentats.

-el nombre recomanable de canvis de família a que pot ser exposat un infant.

Aquesta pregunta va ser dirigida a la Dra. Sadurní, qui es va referir al patiment de l’infant, manifest o no,  que s’acumula en cada separació. En aquest sentit va insistir en la necessitat de mantenir els vincles quan els infants passen d’una família a una altra.

-les raons per les quals, d’acord amb l’Informe 2015 del Síndic de Greuges, a Catalunya hi han 100 infants de 0-6 anys que romanen en Centres i no en famílies d’acollida.

Aquesta pregunta anava dirigida a la Directora de l’ICAA, qui va respondre que, després de haver-ho consultat, les raons eren: pertànyer a grups de germans, malalties greus i l’elevat nombre de visites amb les famílies biològiques.

La Jornada es va acabar amb un dinar de germanor en el restaurant del càmping de Banyoles.

Familia de acogida crea aplicación Android para ayudar a una niña con TDAH

Las matemáticas son una materia difícil para la mayoría de los niños y se va volviendo más difícil a medida que los cursos avanzan. Esto es lo que constató una familia de Tarragona en su hija acogida que padece TDAH. “Era una materia que le costaba especialmente y sus problemas con la atención se lo ponían todavía más difícil”. La pareja, ambos con formación en desarrollo de software, no lo dudó, se pusieron manos a la obra y crearon una aplicación para dispositivos Android (smartphones y tablets) que pudiera captar la atención de la niña y a la vez ayudarla con las matemáticas. Comprobaron que la niña aceptaba la aplicación con agrado y ella misma pedia usarla a menudo.”Las tablets son dispositivos que motivan mucho a los niños y es genial poder usarlos con fines educativos”.

Cuando mostraron su aplicación entre los padres del colegio donde asiste la niña, tuvo gran aceptación y muchos de ellos les pidieron tener una copia para poder ayudar también a sus hijos. “Pensamos que ya que habíamos dedicado horas al proyecto, estaba bien compartirlo, para poder ayudar a más niños”.

La aceptación animó a estos padres a publicar su aplicación en Google Play, la tienda oficial de aplicaciones para Android y a difundirla por sus redes sociales y su entorno local. “La gente nos decía que era buena y que a sus hijos les gustaba usarla.”

La aplicación se llama “Aprueba matemáticas de 5º” y actualmente se puede descargar gratuitamente desde Google Play, “estamos muy pendientes de la aplicación, cada pocas semanas añadimos nuevas preguntas, nuevas características y solucionamos posibles errores”.

Comentan que ya estan preparando una nueva aplicación, esta vez en catalán, para que su hija repase la asignatura Coneixement del medi y que igualmente la compartiran con todo el que la quiera. “Nuestra hija pequeña ya nos pide que le hagamos algo parecido para ella y algunos amigos también han preguntado si tenemos algo para los niveles que cursan sus hijos, así que parece que tendremos que crear bastantes más”.

 

Formulari d’extensió enquesta sobre escolarització.

Fa un temps, des de l’AFATAR us vam fer arribar una enquesta sobre l’escola i els nens acollits. Alguns dels nostres socis han manifestat que els hi faltava algun espai més lliure on poder explicar coses que lis han faltat per dir. Hem creat un formulari per a que tingueu aquest espai.

Si trobeu que us han quedat coses per dir sobre el tema escola i nens acollits, ho podeu fer al següent enllaç. Es anònim, com ho era l’enquesta.

https://docs.google.com/forms/d/1QfXXpFylLECnvXBBKkmbyRd2ooSWNVa7wD_DFWpAhws/viewform?embedded=true

Canvis per millorar la dinàmica associativa d’AFATAR

Arrel de la baixa participació dels socis a les darreres activitats d’AFATAR la Junta Directiva s’ha reunit diverses vegades per emprendre accions que millorin la dinàmica de l’associació.

Entre aquestes accions trobem les següents:

-Calendaris anuals de trobades de famílies (bimensuals) per tal que els socis puguin saber amb la màxima antelació les dates i es puguin planificar per assistir-hi.

-Canvi de la dinàmica en les trobades. Recuperació del servei de guarderia per facilitar un espai de participació i comunicació entre les famílies.

-Creació d’un grup de whatsapp per motivar la comunicació entre les famílies. Qui vulgui ser inclós en aquest grup que es crearà properament ho pot sol·licitar a l’email afatar@gmail.com indicant el número de telèfon i la família a la que pertany.

-Creació d’una enquesta sobre l’AFATAR per saber qué opinen els socis i que esperen de l’associació. Aquesta enquesta serà creada i difundida pròximament.

Desde la Junta Directiva creiem que aquestes mesures milloraran la dinàmica de la nostra associació. Com sempre, el mes important es l’opinió i participació de les famílies acollidores.

Que en penseu vosaltres, prendríeu unes altres mesures? Participeu!

Alerta per la baixa participació dels associats a l’Assamblea General d’AFATAR

Aquest dissabte 26 d’abril es va dur a terme l’Assamblea General d’AFATAR on es van presentar la memòria del realitzat durant el 2013 i el projecte de l’associació de cara al 2014.

La presencia d’associats no pertanyents a la Junta Directiva va ser molt escassa. La Junta Directiva ens hem pres aquesta senyal molt seriosament i convocarem la propera setmana una reunió extraordinària de la Junta per tractar en exclusiva el tema de la desafecció que venen mostrant darrerament els associats envers les activitats de l’associació.

Com sempre, el més important per nosaltres seria contar amb les opinions dels nostres associats. Si teniu algun suggeriment de quines accions o activitats podrien fer que vosaltres mateixos o altres associats es vinculessin més a l’associació ens agradaria que les deixeu als comentaris o les envieu al mail de l’associació afatar.org@gmail.com

Si sou una família acollidora de la província de Tarragona que heu optat per no associar-vos també ens agradaria conèixer els motius que us han portat a aquesta decisió.

Article de El Economista sobre els avantprojectes de llei que debat el Consell de Ministres

El dia 24 d’abril la web de El Economista va publicar aquest article sobre els avantprojectes de llei que debatia el consell de ministres. Recull els canvis que es plantegen entre els que destaquen:

-Criteris estatals per a la selecció de famílies d’urgència.

-Estatut de l’acollidor on quedin recollits els drets i deures dels acollidors.

Si voleu llegir l’article complert el podeu trobar a la següent adreça:

http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/nextam14/sociedad/noticias/5729223/04/14/El-gobierno-apuesta-por-agilizar-el-acogimiento-y-la-adopcion-de-menores.html#.Kku8WkGrZVWbDma

Aquest dissabte 26 tenim Assamblea General d’AFATAR

Recordeu que aquest dissabte 26 d’abril tenim Assamblea General d’AFATAR. La primera convocatòria es a les 11 i la segona a les 11:30. L’emplaçament serà la sala de reunions del Casal d’Entitats-Biblioteca-Museu de Vallmoll. Ens agradaria comptar amb la vostra presència i participació. Per a AFATAR és molt important poder comptar amb la visió de les diferents famílies acollidores de tota la província. Encara que no s’ha fet cap reserva, existeix la possibilitat d’acabar l’Asssamblea amb un dinar de germanor per intercanviar experiències.

Entrevista a la Asociación de Famílias Acogedoras de Guipúzcoa.

Imagendiariovasco.com entrevista a la “Asociación de Famílias Acogedoras de Guipúzcoa” amb motiu de la projecció d’un documental que han el·laborat. A l’entrevista expliquen en qué consisteix l’Acolliment Familiar i com funciona a la seva província. Podeu llegir l’article complert en castellà al següent enllaç:

http://www.diariovasco.com/v/20140422/comarca/acogimiento-familiar-debe-confundirse-20140422.html

Extens article de “El País” sobre les tuteles d’infants a Catalunya

El País va publicar el dia 4 d’abril un extens article sobre les tuteles d’infants a Catalunya. Tracta moltíssims temes: les queixes de les famílies biològiques, els centres, les famílies d’acollida alienes i extenses. El podeu trobar al següent enllaç:

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/04/actualidad/1396621195_922784.html